manic episode

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[روانپزشکی] دوره ی منیک. دوره ای مشخص که در آن علائم مانی بر شکل بالینی مسلط است.

پیشنهاد کاربران

manic episode ( روان‏شناسی )
واژه مصوب: دورۀ شیدایی
تعریف: مرحله ای از شیدایی که حداقل یک هفته طول می کشد و مشخصۀ آن خُلقِ تحریک پذیر و بالا همراه با سه علامت یا بیشتر است که این علائم عبارت اند از: افزایش تحرک و سراسیمگی روانی ـ حرکتی و پرحرفی و پرش افکار ( flight of ideas ) و خودبزرگ بینی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما