management information system

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] سیستم مدیریت اطلاعات
[برق و الکترونیک] سیستم اطلاعات مدیریتی سیستم اطلاعات کامپیوتری که داده هایی از قبیل هزینه های مواد، سربار، گسترش عملکرد، فروش و سود و زیان را دریافت و در فواصل زمانی مشخص آنها را پردازش میکند. این سیستم گزارشهای نتیجه گیری را برای هدایت مدیریت و تصمیم گیریهایی مقتضی تهیه می کند. این گزارشها م یتوانند دیداری و به صورت نمایشهای گرافیکی بر روی مانیتور یا قابل چاپ شدن با چاپگر باشند.
[ریاضیات] سیستم اطلاعات مدیریت، نظام اطلاعات مدیریت
[صنعت] سیستم اطلاعات مدیریت - سیستم اطلاعاتی که در رده مدیران میانی سازمان عمل می کند و بر اساس مسئله خاصی طراحی و ساختار یافته است. بر خلاف DSS که برای مسائل غیر ساخت یافته طراحی می شود.

پیشنهاد کاربران

سیستم اطلاعات مدیریت MIS
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما