managed cost

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حسابداری] اقلام بهای تمام شده برنامه ریزی شده

معنی یا پیشنهاد شما