malt vineger

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] سرکه مالت : سرکه تهیه شده از مالت و مورد استفاده برای تهیه انواع ترشی

معنی یا پیشنهاد شما