malt flour

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] آرد مالت : از آسیاب کردن جو یا گندم جوانه زده درست می شود

معنی یا پیشنهاد شما