make an apology

پیشنهاد کاربران

Apologize
عذرخواهی کردن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما