magnetostratigraphy

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] حوادث مغناطیسی این حوادث مربوط به وارونگی میدان مغناطیسی زمین است. برای تفسیر این حوادث باید وارونگی مغناطیسی را در یک مقیاس مگنتوستراتیگرافی استاندارد بگنجانیم. با وجود اندازه گیریهای دقیق، امروزه هنوز وضعیت و طرز قرار گرفتن مگنتوزونهای 25 و 26 در پالیوسن بطور قاطع و یقین برقرار نگردیده است. دیگر اینکه ناهنجاری (anomalie) در 14 ایوسن نامشخص است. از طرف دیگر، مشکل بتوان گفت یک ناهنجاری مغناطیسی واقعا مشخص یک مگنتوزون است و یا بطور ساده مربوط به یک حرکت کوتاه مدت داخل یک زون قطبی عادی یا معکوس است.

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[زمین شناسی] حوادث مغناطیسی این حوادث مربوط به وارونگی میدان مغناطیسی زمین است. برای تفسیر این حوادث ...
معنی magnetostratigraphy، مفهوم magnetostratigraphy، تعریف magnetostratigraphy، معرفی magnetostratigraphy، magnetostratigraphy چیست، magnetostratigraphy یعنی چی، magnetostratigraphy یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف m، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف m
کلمه بعدی: magnetostrication
اشتباه تایپی: ئشلدثفخسفقشفهلقشحاغ
آوا: /ماگنتوستراتیگرافی/
عکس magnetostratigraphy : در گوگل

پیشنهاد کاربران

چینه شناسی مغناطیسی
magnetostratigraphy ( ژئوفیزیک )
واژه مصوب: مغناچینه شناسی
تعریف: شاخه ای از چینه شناسی که در آن توالی های رسوبی با استفاده از مانده مغناطش آنها توصیف می شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما