magnetic stripe sound head

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[سینما] قسمتی در دستگاه تصویر افکن برای پخش صدا

معنی یا پیشنهاد شما