magnetic observatory

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] رصدخانه ی مغناطیسی

پیشنهاد کاربران

magnetic observatory ( ژئوفیزیک )
واژه مصوب: رصدخانۀ مغناطیسی
تعریف: ایستگاه ژئوفیزیکی مجهز به دستگاه های مغناطیس‏سنج برای اندازه‏گیری و بررسی میدان مغناطیسی زمین
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما