magazine creel

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[نساجی] قفسه ذخیره شونده

معنی یا پیشنهاد شما