mafelsic

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] هر سنگ آذرینی که مقدار کانیهای فلسیک و مافیک موجود در آن تقریباً با هم برابر است.

معنی یا پیشنهاد شما