macrochoanitic

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] برآمدگی غشایی رتروکوانیتیک یک حلزون گرمسیری که از عقب به جداره بدن موجود رسیده و در برآمدگی غشایی مقابل خود، قفل شده است.

معنی یا پیشنهاد شما