macro texture

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] بافت رویه- زبری درشت روسازی

پیشنهاد کاربران

ریزبافت، بافت ماکرو
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما