machine vision

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنعت] دید ماشینی، نگرش ماشینی،بینایی ماشین - استفاده از حس گرها برای دریافت سیگنال هایی که تشکیل دهنده تصویر یک شی هستند که توسط کامپیوتر و یا سایر وسایل پردازش سیگنال برای تفسیر و تحلیل سیگنال های دریافت شده از قطعه مورد استفاده قرار می گیرد.

پیشنهاد کاربران

ماشین بینایی
نگرش ماشینی که بیشتر در علوم هوش مصنوعی و کامپیوتر ها و برنامه ریزی های علمی, فنی ونظامی و . . . . کاربرد دارد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما