macaluba or mudvolcano or mudvolcano

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] گل فشان مترادفی برای mudvolcanoعنوان مزبور از نام یک گلفشان کم ارتفاع در سیسیل مشتق شده است.

معنی یا پیشنهاد شما