mac

/ˈmæk//mæk/

(انگلیس - عامیانه) رجوع شود به: mackintosh، پیشوند: (در نام های خانوادگی) فرزند، - زاده، - پور [macbride]، (خودمانی - درخطاب به پسر یا مرد) آی پسر!، آی آقا!، داداش !، مخفف: (انجیل) مکابی، پیشوندی بمعنی ' فرزند'، (noun) پیشوندی بمعنی ' فرزند'
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Hey, Mac, watch where you're going!
[ترجمه ترگمان]! هی، مک، ببین کجا داری میری
[ترجمه گوگل]هی، مک، به تماشای کجا میروی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Take a mac to keep the rain off.
[ترجمه ترگمان]یه مک رو ببر تا بارون رو خاموش کنه
[ترجمه گوگل]یک مک را بگیرید تا باران را حفظ کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Mac talked loudly in favour of the good works done by the Church.
[ترجمه ترگمان]مک به نفع کاره ای خوب کلیسا با صدای بلند صحبت می کرد
[ترجمه گوگل]مک به شدت به نفع کارهای خوب انجام شده توسط کلیسا صحبت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Can you run this software on a Mac?
[ترجمه ترگمان]آیا می توانید این نرم افزار را در یک مک اجرا کنید؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانید این نرم افزار را روی Mac اجرا کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. When Mac was safely out of the way, Peter came round.
[ترجمه ترگمان]وقتی مک کل از راه دور شد، پیتر برگشت
[ترجمه گوگل]وقتی مک از راه بی رحم بود، پیتر آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Hey, mac! What do you think you're doing?
[ترجمه ترگمان]! هی، مک فکر می کنی داری چی کار می کنی؟
[ترجمه گوگل]سلام مک شما فکر می کنید که شما انجام می دهید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. A version of the game for Mac computers will be released in February.
[ترجمه ترگمان]نسخه ای از بازی برای کامپیوترهای مک در ماه فوریه منتشر خواهد شد
[ترجمه گوگل]یک نسخه از بازی برای رایانه های مک در ماه فوریه منتشر خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The files are stored in Mac format.
[ترجمه ترگمان]پرونده ها در قالب مک ذخیره می شوند
[ترجمه گوگل]فایل ها در فرمت مک ذخیره می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. You can write up your report on the Mac.
[ترجمه ترگمان]شما می توانید گزارش خود را در مورد مک بنویسید
[ترجمه گوگل]شما می توانید گزارش خود را در Mac بنویسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. If Mac had killed Caroline, then he was going to make him pay the price.
[ترجمه ترگمان]، اگه \"مک\" کارولاین رو کشته باشه اونوقت مجبورش می کنه تاوانش رو پس بده
[ترجمه گوگل]اگر مک کارولین را کشته بود، او قصد داشت او را به قیمتش بپردازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The very existence of the Mac fanatics fueled the resistance of those whom Apple was most trying to woo.
[ترجمه ترگمان]وجود افراد متعصب مک به مقاومت کسانی دامن زد که اپل به شدت تلاش می کرد که از آن ها حرف بزند
[ترجمه گوگل]وجود وجود متعصبین Mac موجب تقویت مقاومت افرادی شد که اپل بیشتر از آن تلاش میکرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Flat Top, Mac and Taff tear down an alley.
[ترجمه ترگمان]تاپ بالا، مک و Taff یه کوچه رو پاره میکنن
[ترجمه گوگل]Flat Top، Mac و Taff خراب کردن کوچه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Mac was very nervous. A muscle on his face began to twitch.
[ترجمه ترگمان]مک خیلی عصبی بود عضلات صورتش منقبض شد
[ترجمه گوگل]مک بسیار عصبی بود یک عضله روی صورتش شروع به چرخش کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. He was getting hot inside his rubberized riding mac.
[ترجمه ترگمان]داشت در حال گردش با مک rubberized داغ می شد
[ترجمه گوگل]او در داخل ماشین سوار بر راننده خود گرم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Freddie Mac stock has jumped about seven times since then while the general market has only doubled.
[ترجمه ترگمان]سهام فردی Mac در حدود هفت بار از زمانی که بازار عمومی تنها دو برابر شده است، جهش داشته است
[ترجمه گوگل]سهام فدرلی Mac از آن زمان به حدود هفت بار افزایش یافته است در حالی که بازار عمومی تنها دو برابر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Media Access Control
موضوع: کامپیوتر
آدرس سخت افزاری یا آدرس MAC، آدرس عددی است که به صورت سخت افزاری در کارت واسط شبکه در کارخانه حک شده است. این نوع آدرس دهی موجب شناسایی منحصر به فرد کارت واسط شبکه در بین کارت ها می شود. طول این آدرس ۶ بایت است. استاندادرد این آدرس دهی توسط انجمن مهندسان برق و الکترونیک(IEEE) تعیین شده است.

تخصصی

[کامپیوتر] لقبی برای Macintosh ( اصطلاح اختصاری مک اینتاش ) .

به انگلیسی

• brand of personal computer that has a unique graphical operating system (manufactured by apple computer)
first name
common prefix for irish and scottish surnames
raincoat, slicker (british slang)
guy, fellow (british slang); raincoat
a mac is a raincoat.
one of two books in the apocrypha and the septuagint that tells the story of the jewish people during the maccabean dynasty

ارتباط محتوایی

معانی متفرقه( انگلیس - عامیانه ) رجوع شود به: mackinto ...مخففعبارت کامل: Media Access Control موضوع: ...جمله های نمونه1. Hey, Mac, watch where you' re going! [ترجمه ترگمان] ! هی، مک، ببین کجا داری میری [ترجمه ...بررسی تخصصی[کامپیوتر] لقبی برای Macintosh ( اصطلاح اختصاری مک اینتاش ) .انگلیسی به انگلیسیbrand of personal computer that has a unique graphical operating system ( manufactured by apple compu ...
معنی mac، مفهوم mac، تعریف mac، معرفی mac، mac چیست، mac یعنی چی، mac یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف m، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف m، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف m
کلمه بعدی: mac attack
اشتباه تایپی: ئشز
آوا: /ماک/
عکس mac : در گوگل
معنی mac

پیشنهاد کاربران

داداش خودمانی
بارونی ( نوعی لباس که سطح نسبتا لیزی داره و مانع ورود بارون به داخل میشه )
Mycobacterium avium complex
یک بارانی بپوش ( ببر ) ، تا در باران خیس نشوی
وقتی توی مک دونالد میشینین، ساندویچ مک میخورین. بهش میگن Big Mac .
مهنی دیگه: خطاب به یه پسر، داداش، آقا . . .
معاتی دیگه هم داره که دوستان اشاره کردن
ماکارونی
MAC ( مهندسی مخابرات )
واژه مصوب: واد
تعریف: ← واپایش دسترسی رسانه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما