برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1395 100 1

mystical

/ˈmɪstɪkl̩/ /ˈmɪstɪkl̩/

عرفانی، راز و رزانه، صوفیانه، دارای معنی اخلاقی یا نمادین، رجوع شود به: mystic، استعاری، پوشیده، باطنی، رمزی، سری، درونی

واژه mystical در جمله های نمونه

1. attar's mystical poetry
اشعار عرفانی (شیخ) عطار

2. the mystical religions of the east
ادیان عرفانی خاور زمین

3. the mystical style of william blake
سبک اخلاقی و نمادین ویلیام بلیک

4. the mystical vein that runs through his poetry
رشته‌ی عرفانی که در تمام اشعار او وجود دارد

5. That was clearly a deep mystical experience.
[ترجمه ترگمان]این مشخصا یه تجربه عمیق عرفانی بود
[ترجمه گوگل]این به وضوح یک تجربه عرفانی عمیق بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He had been unwittingly deluded by their mystical nonsense.
[ترجمه ترگمان]او ندانسته توسط nonsense عرفانی فریب‌خورده بود
[ترجمه گوگل]او ناخودآگاه فریب خورده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Writing in an impenetrably mystical Hebrew, Kook tried to disprove the traditionalists' view of Zionism as heresy.
[ترجمه ترگمان]kook با نوشتن در یک زبان عبری عرفانی، سعی کرد که دیدگاه سنت گرایان صهیونیسم را به عنوان بدعت رد کند
[ترجمه ...

معنی کلمه mystical به انگلیسی

mystical
• pertaining to or derived from mysticism; spiritually powerful, supernatural; mystic, mysterious
• something that is mystical involves spiritual powers and influences that most people do not understand.
mystical fear
• terrible fear resulting from pointless beliefs

mystical را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهام قدوسی
رمزآلود
عباس نعمتی فر
1. روحانیِ رمزآلود و معنوی 2. عرفانی
jahanaks.blog.ir
عرفانی
رازورانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mystical
کلمه : mystical
املای فارسی : میستیکل
اشتباه تایپی : ئغسفهزشم
عکس mystical : در گوگل

آیا معنی mystical مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )