برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

mysterious

/ˌmɪˈstɪriəs/ /mɪˈstɪərɪəs/

معنی: مبهم، سری، اسرار امیز، مرموز
معانی دیگر: اسرار آمیز، رازگونه، پرخیده

واژه mysterious در جمله های نمونه

1. a mysterious murder
قتل اسرارآمیز

2. a mysterious person
آدم مرموز

3. a series of mysterious crimes in our street
یک سلسله جنایات اسرارآمیز در خیابان ما

4. a series of mysterious killings
یک سری آدم‌کشی اسرارآمیز

5. he died of a mysterious disease
بر اثر بیماری اسرارآمیزی مرد.

6. the enigma of her mysterious death is still unresolved
معمای مرگ اسرارآمیز او هنوز حل نشده است.

7. the space is a mysterious infinity
فضا یک بیکران اسرارآمیز است.

8. The papers ran speculative stories about the mysterious disappearance of Eddie Donagan.
[ترجمه ترگمان]تمام روزنامه‌ها راجع به ناپدید شدن اسرار آمیز ادی Donagan داستان‌ها می‌گفتند
[ترجمه گوگل]این مقالات داستان های تفصیلی درباره ناپدید شدن اسرار آمیز ادی دانگان را اجرا کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The ship sank in mysterious circumstances.
[ترجمه ترگمان]کشتی در شرایط مرموزی فرو رفت
[ترجمه گوگل]کشتی در شرایط مرموز غرق شد
...

مترادف mysterious

مبهم (صفت)
hazy , involved , involute , obscure , opaque , ambiguous , vague , enigmatic , misty , dim , dusky , esoteric , mysterious , forked , nebular , imprecise
سری (صفت)
back-door , cryptic , arcane , esoteric , classified , secretive , undercover , mysterious , occult , hush-hush
اسرار امیز (صفت)
secret , mysterious , orphic , occult , cloak-and-dagger , gnostic , numinous
مرموز (صفت)
mystic , weird , cryptic , enigmatic , secretive , mysterious , orphic , occult , recondite , inscrutable , hinted , unco , unaccountable

معنی کلمه mysterious به انگلیسی

mysterious
• having to do with something that is unknown or not understood, enigmatic, pertaining to a mystery, unexplainable, puzzling, strange
• something that is mysterious is strange and is not known about or understood.
• if you are mysterious about something, you deliberately do not talk about it, usually because you want people to be curious about it.

mysterious را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

N.ye
راز آلود،رمز آلود
حیاتی
مخفی
Bahar
راز نگه دار
Hengameh
مرموز
ساینا پناهی
مخفی، راز آلود، رمز آلود ، مرموزانه،مرموز،اسرار آمیز،مبهم،پنهان،راز مخفی شده و پنهان،و از این حرفاااااا
ساغر
ناشناخته
Mohamad daichi
مرموز یا اسرار آمیز
this is a mysterious house and i can hear screaming of ghosts everynight
سرگل رضائی
پنهان
متین
یک ابر ویلن (شرور) که میتونه توهم ایجاد کنه و دشمن مرد عنکبوتی هم هست
میستریو
💎heli
مرموز
ناشناس
رادیو
معما گونه
موسی
mysterious(adj) = اسرارآمیز،سری،مرموز

definition=عجییب، شناخته نشده یا درک نشده

examples:
1-He had a mysterious effect on everyone who heard him speak.
او تأثیر اسرارآمیز بر هرکسی داشت که صحبت او را می شنید.
2-Our world is full of mysterious phenomena.
دنیای ما پر از پدیده های اسرار آمیز است.
3-She's an actress whose inner life has remained mysterious, despite the many interviews she has given.
او بازیگری است که علی رغم مصاحبه های زیادی که انجام داده ، زندگی درونی اش سری باقی مانده است.
4-He died in mysterious circumstances, and there is still a possibility that it was murder.
او در شرایط مرموزی درگذشت و هنوز هم احتمال قتل وجود دارد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی mysterious

کلمه : mysterious
املای فارسی : میستریوس
اشتباه تایپی : ئغسفثقهخعس
عکس mysterious : در گوگل

آیا معنی mysterious مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )