برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

my goodness

my goodness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین رنجبر
Interjection. Used to express surprise, shock, or amazement
خدای من!
وای، خدایا!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی my goodness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )