برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1400 100 1

mutula exclusion

معنی mutula exclusion در دیکشنری تخصصی

mutula exclusion
[کامپیوتر] ممانعت متقابل ، ناسازگاری دو جانبه .

mutula exclusion را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی mutula exclusion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )