برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1397 100 1

mutilated

/ˈmjuːtəˌletəd/ /ˈmjuːtɪleɪtɪd/

ناقص شده اندام بریده، مغلوط، غلط، تحریف شده

واژه mutilated در جمله های نمونه

1. a mutilated animal
حیوان آش و لاش

2. the murdered man's body had been mutilated
جسد مقتول را قطع عضو و ناقص کرده بودند.

3. More than 30 horses have been mutilated in the last nine months.
[ترجمه ترگمان]بیش از ۳۰ اسب در نه ماه گذشته تکه‌تکه شده‌اند
[ترجمه گوگل]بیش از 30 اسب در 9 ماه گذشته زخمی شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The prisoners had been tortured and mutilated.
[ترجمه ترگمان]زندانیان را شکنجه داده و قطعه‌قطعه شده بودند
[ترجمه گوگل]زندانیان شکنجه و زخمی شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Her body had been mutilated beyond recognition.
[ترجمه ترگمان]بدنش از تشخیص محو شده بود
[ترجمه گوگل]بدنش غیر قابل تشخیص بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Her arm was mutilated in the accident.
[ترجمه ترگمان]دستش در تصادف فلج شده بود
[تر ...

معنی کلمه mutilated به انگلیسی

mutilated
• a mutilated body has been violently and severely damaged.

mutilated را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
ناقص، آشولاش
Gilako
نقص/ قطع عضو شده ، مثله شده
[بریدن و ناقص کردن آلت جنسی در زنان ] اخته شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mutilated
کلمه : mutilated
املای فارسی : موتیلتد
اشتباه تایپی : ئعفهمشفثی
عکس mutilated : در گوگل

آیا معنی mutilated مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )