برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1730 100 1
شبکه مترجمین ایران

murder

/ˈmɜːrdər/ /ˈmɜːdə/

معنی: قتل، ادمکشی، کشتار، کشتن، بقتل رساندن
معانی دیگر: آدم کشی، قتل عمد، (عامیانه) چیز بسیار دشوار یا ناخوشایند، کار طاقت فرسا، قتل عمد کردن، آدم کشتن، مرتکب قتل نفس شدن، به قتل رساندن، کشتار کردن، خونریزی کردن، کشتار وحشیانه کردن، (مثلا هنگام ایفای نقش یا اجرای برنامه) ضایع کردن، بد اجرا کردن، گند بالا آوردن، افتضاح کردن

واژه murder در جمله های نمونه

1. murder carries the death penalty
قتل مجازات اعدام دارد.

2. murder has increased to an alarming degree
آدم کشی به حد نگران کننده‌ای زیاد شده است.

3. murder is a serious crime
آدمکشی جرم بزرگی است.

4. murder is a very sinful act
قتل عمد عمل بسیار گناه‌آلودی است.

5. murder will out
جنایت دیر یا زود آشکار می‌شود.

6. murder will out
1- دیر یا زود قاتل دستگیر می‌شود 2- هیچ عمل بدی برای همیشه نهفته نمی‌ماند

7. his murder caused much political debate
قتل او منجر به جر و بحث سیاسی زیادی شد.

8. his murder opened the floodgates of revolution
قتل او سیل‌بندهای انقلاب را گشود.

9. his murder rekindled the ancient hatred between the two tribes
قتل او کینه‌ی دیرینه بین آن دو قبیله را دوباره مشتعل کرد.

10. it's murder trying to drive to toopkhaneh square
رانندگی کردن تا میدان توپخانه کار طاقت فرسایی است.

11. the murder scene horrified us
صحنه‌ی قتل ما را غرق در وحشت کرد.

12. a coldblooded murder
قتل فجیع

...

مترادف murder

قتل (اسم)
murder , assassination , thuggery , thuggee , killing , homicide , foul play
ادمکشی (اسم)
butchery , murder , thuggery , thuggee , homicide , foul play , manslaughter
کشتار (اسم)
murder , planter , carnage , massacre
کشتن (فعل)
benumb , amortize , destroy , dispatch , administer , administrate , kill , murder , assassinate , mortify , amortise , fordo , extinguish , rat , burke , butcher , smite , knock off , misdo
بقتل رساندن (فعل)
brain , kill , murder , assassinate , slay

معنی عبارات مرتبط با murder به فارسی

1- دیر یا زود قاتل دستگیر می شود 2- هیچ عمل بدی برای همیشه نهفته نمی ماند، خون نا حق پنهان نمی نماند
حمله به قصد قتل
(خودمانی) خلاف کردن و تنبیه نشدن، خودسرانه عمل کردن
حکم اعدام بامجوزقانونی باانکه بحق نباشد
خود کشی

معنی کلمه murder به انگلیسی

murder
• illegal killing of human being by another person with hostile intent
• illegally kill another person; destroy, ruin
• murder is the crime of deliberately killing a person.
• to murder someone means to commit the crime of killing them deliberately.
• if someone gets away with murder, they do whatever they like and nobody punishes them; an informal expression.
murder conspiracy
• plot to commit murder
murder in the first degree
• murder with intent to kill, pre-meditated murder
murder mystery
• undeciphered mystery, unsolved murder case; suspense-thriller which describes a murderous affair
murder of innocent people
• murder of people for no reason, killing of common harmless people
murder on the orient express
• famous murder mystery written by the british writer agatha christie
murder trial
• judging of a murder case by a law court
accused of murder
• officially blamed for homicide, indicted for maliciously killing another person
attempt to murder
• try to kill
attempted murder
• attempt to kill someone, failed effort to commit homicide
cold blooded murder
• brutal homicide, cruel murder, malicious killing
commit murder
• maliciously kill another person, commit homicide
cry blue murder
• scream loudly
despicable murder
• contemptible murder, loathsome killing
double mu ...

murder را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Aida
آدم کشی
fati.g
قاتل
هستی
قتل
Ali
قتل
Amir
قتل عمد
علی
قتل
امین جهانگرد
نوعی قتل ک همیشه غیر قانونیه هیچ جای دفاعی در دادگاه نداره ولی homicide میتونه قابل دفاع باشه مث دفاع از خود
در واقع murder حالت خاصی از homicide است.
سید محمد علوی نسب اشکذری
اقای جهانگرد murder همون قتل عمد هست..
Artina.A
قتل عمد
جمله = .He was sent to prison for the murder of a police officer
mani56@
جنایت
سینا صداقت
دسته (کلاغ‌ها) - تعبیری شاعرانه که از آن برای اشاره به دسته‌ای از کلاغ‌ها استفاده می‌شود.
خدیجه سلیمانی
حقوق: قتل عمد
مرتضی سعیدی
قتل عمد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی murder

کلمه : murder
املای فارسی : مردر
اشتباه تایپی : ئعقیثق
عکس murder : در گوگل

آیا معنی murder مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )