برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

multidisciplinary


وابسته به چند رشته ی علمی، چند زمینه ای

واژه multidisciplinary در جمله های نمونه

1. When it comes to cancer, a multidisciplinary approach is often the most successful.
[ترجمه ترگمان]وقتی نوبت به سرطان می‌رسد، یک رویکرد چند رشته‌ای اغلب موفق‌ترین رویکرد است
[ترجمه گوگل]هنگامی که به سرطان می آید، رویکرد چند رشته ای اغلب موفق ترین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These groups, which would be multidisciplinary, would aim to set priorities for research.
[ترجمه ترگمان]این گروه‌ها که چند رشته‌ای محسوب می‌شوند، هدف قرار دادن اولویت‌هایی برای تحقیق خواهند بود
[ترجمه گوگل]این گروه ها، که چند رشته ای هستند، قصد دارند اولویت های تحقیق را تعیین کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He is part of a multidisciplinary team which has been working together since 198
[ترجمه ترگمان]او بخشی از یک تیم چند multidisciplinary است که از ۱۹۸ تا کنون با هم‌کار کرده‌است
[ترجمه گوگل]او بخشی از یک تیم چند رشته ای است که از سال 1983 با هم کار کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The multidisciplinary approach to neural networks is exciting.
...

معنی multidisciplinary در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه multidisciplinary به انگلیسی

multidisciplinary
• applying to many different branches of education

multidisciplinary را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
چند رشته ای
jahanaks.blog.ir
با توجه به اینکه این واژه بیشتر در زمینه تخصص و مهارت ها کاربرد داره،
ترجمه "چند تخصصی" مناسبتر خواهد بود.
منا جهانبخشی
چند وجهی
منا جهانبخشی
چند جانبه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی multidisciplinary

کلمه : multidisciplinary
املای فارسی : مولتیدیسکیپلینری
اشتباه تایپی : ئعمفهیهسزهحمهدشقغ
عکس multidisciplinary : در گوگل

آیا معنی multidisciplinary مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )