برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1363 100 1

mull

/ˈməl/ /mʌl/

معنی: ململ نازک، ژرف اندیشیدن، معطر کردن وبعمل اوردن مشروبات
معانی دیگر: (معمولا با: over) مورد تفکر قرار دادن، (درباره ی چیزی خوب) فکر کردن، (شراب یا آب سیب و غیره) شیرین کردن و ادویه زدن و گرم نمودن، (پارچه) موسلن نازک، فارسی (ململ)، باover ژرف اندیشیدن

واژه mull در جمله های نمونه

1. I need a few days to mull things over before I decide if I'm taking the job.
[ترجمه ترگمان]باید قبل از این که تصمیم بگیرم کارم رو انجام بدم، چند روز فکر کنم
[ترجمه گوگل]من قبل از اینکه تصمیمی بگیرم این کار را انجام می دهم، چند روز طول می کشد تا چیزها را بشکنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'll leave you alone here so you can mull it over.
[ترجمه ترگمان]من تو رو اینجا تنها میذارم تا در موردش فکر کنی
[ترجمه گوگل]من شما را تنها در اینجا ترک، بنابراین شما می توانید آن را بیش از حد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I need some time to mull it over before making a decision.
[ترجمه ترگمان]قبل از تصمیم‌گیری به کمی وقت نیاز دارم
[ترجمه گوگل]من قبل از تصمیم گیری نیاز به زمان زیادی دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The site is now marked by a Mull granite memorial stone, erected through the efforts of the Eric Liddell Foundation.
[ترجمه ترگمان]این مکان اکنون به وسیله سنگ بنای یادبود \"مول\" بنا شده‌است که از طریق بنیاد اریک Liddell ساخته شده‌است
...

مترادف mull

ململ نازک (اسم)
mull
ژرف اندیشیدن (فعل)
mull
معطر کردن وبعمل اوردن مشروبات (فعل)
mull

معنی عبارات مرتبط با mull به فارسی

معنی کلمه mull به انگلیسی

mull
• thin muslin fabric (hindi); beach cliff (scottish); period of deep thought
• think over, ponder, contemplate, meditate; heat and spice for drinking (usually wine or cider)
• see mulled.
• if you mull something over, you think about it for a long time before deciding what to do.
mull over
• contemplate, think deeply about something

mull را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی
فکر کردن
خشایار نوروزی
به فکر افتادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mull
کلمه : mull
املای فارسی : مولل
اشتباه تایپی : ئعمم
عکس mull : در گوگل

آیا معنی mull مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )