برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

much as

/ˈmət͡ʃæz/ /mʌt͡ʃæz/

1- تقریبا همان طور که 2- معهذا، در هر حال، بهر اندازه که، حتی اگر، با اینکه

واژه much as در جمله های نمونه

1. Cover your head by day as much as you will, by night as much as you can.
[ترجمه ترگمان]هر روز تا آنجا که می‌توانید سر خود را پوشش دهید، تا آنجا که می‌توانید
[ترجمه گوگل]هر وقت که بخواهی، روزی به همان اندازه که بخواهی، روزی سرت را بپوش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Our deeds determine us, much as we determine our deeds.
[ترجمه ترگمان]deeds ما را تعیین می‌کند، همان طور که ما deeds را تعیین می‌کنیم
[ترجمه گوگل]اعمال ما ما را تعیین می کند، همانطور که اعمال ما را تعیین می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Men have lost their reason in nothig so much as their religion, wherein stones and clouts make martyrs.
[ترجمه ترگمان]مردان دلیل خود را در nothig به اندازه مذهب از دست داده‌اند که در آن سنگ‌ها و clouts شهید می‌شوند
[ترجمه گوگل]مردان به دلیل دین خود، دلیل خود را از دست داده اند، در حالی که سنگ ها و سرزمین ها شهید می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. No man needs a vacation so much as the man who has just had one.
[ترجمه ترگمان]هیچ‌کس به این ان ...

معنی عبارات مرتبط با much as به فارسی

دو برابر، دوبار، همان قدر، برابر با، به همان مقدار که، هرقدر که

معنی کلمه much as به انگلیسی

much as
• however, although
as much as
• to the same extent; up to the desired amount
in as much as
• in view of the fact that, seeing that, since, in so far as
not so much as
• not even the same amount as
without so much as
• even without -

much as را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mm
هر چقدر که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی much as

کلمه : much as
املای فارسی : موسه از
اشتباه تایپی : ئعزا شس
عکس much as : در گوگل

آیا معنی much as مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )