برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

moving head

/ˈmuːvɪŋˈhed/ /ˈmuːvɪŋhed/

با نوک متحرک

moving head را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی moving head
کلمه : moving head
املای فارسی : موینگ حعیا
اشتباه تایپی : ئخرهدل اثشی
عکس moving head : در گوگل

آیا معنی moving head مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )