برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1463 100 1

movie camera

واژه movie camera در جمله های نمونه

1. Movie cameras have become a scarce commodity.
[ترجمه ترگمان]دوربین‌های فیلم تبدیل به یک کالای کمیاب شده‌اند
[ترجمه گوگل]دوربین های فیلم تبدیل به یک کالای کمیاب شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Hundreds of astonished observers, including one with a movie camera, saw the fireball from Grand Teton and Yellowstone parks.
[ترجمه ترگمان]صدها ناظر متعجب، از جمله یکی از دوربین‌های فیلمی، این انفجار را از گرند Teton و Yellowstone پارک دیدند
[ترجمه گوگل]صدها نفر از ناظران شگفت انگیز، از جمله یک با یک دوربین فیلمبرداری، از سنگ گرانبها از پارک گراند تتون و یلوستون دیدن کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But I don't have a movie camera.
[ترجمه ترگمان]اما من دوربین فیلم ندارم
[ترجمه گوگل]اما من دوربین فیلم ندارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. World Peace or a movie camera!
[ترجمه ترگمان]صلح جهانی یا دوربین فیلم!
[ترجمه گوگل]صلح جهانی یا یک دوربین فیلمبرداری!
[ترجمه شما] ...

معنی movie camera در دیکشنری تخصصی

[سینما] دوربین فیلمبرداری

معنی کلمه movie camera به انگلیسی

movie camera
• camera which takes motion pictures

movie camera را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hossein
دوربین فیلم برداری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی movie camera مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران