برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

move into the background

move into the background را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رهگذر
نادیده گرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی move into the background مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )