برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

move forward

معنی کلمه move forward به انگلیسی

move forward
• progress, advance, move towards the front

move forward را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرحسین
پیشروی
شجاع
حرکت رو به جلو- پیش به سو
فاروق
پیشران
Soroushgh97
We're gonna move forward with the plan ماطبق نقشه جلومیریم
Yalda
پیشرفت کردن
Make a progress on sth
Yalda
پیشرفت کردن
Make a progress on sth
H
فراموش کردن
H
فراموش کردن
an
پیشگیری کردن
محمدرضا خسروی
به پیش راندن، به پیش بردن
M.boy
به جولو رفتن
سارافرجپور
به جلو بردن
𝑳𝒊𝒈𝒉𝒕
پا پیش گذاشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی move forward مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )