برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1615 100 1
شبکه مترجمین ایران

mourning dove

/ˈmɔːrnɪŋˈdəv/ /ˈmɔːnɪŋdʌv/

(جانورشناسی) کبوتر سوگ (zenaida macroura - بومی امریکای شمالی)

واژه mourning dove در جمله های نمونه

1. The first birds are singing: I heard a mourning dove and a purple finch near the cabin this morning.
[ترجمه ترگمان]اولین پرندگان آواز می‌خوانند: صبح امروز یک کبوتر عزادار و یک سهره ارغوانی را در نزدیکی کابین شنیدم
[ترجمه گوگل]پرندگان اول آواز می خوانند: صبح امروز صبح شنیده ام یک کبوتر غمگین و یک فنجان بنفش نزدیک کابین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. However, for all there finer qualities, the mourning dove is so common many people simply take them for granted; ignore them even.
[ترجمه ترگمان]با این حال، برای همه این ویژگی‌های بهتر، کبوتر عزای عمومی بسیار شایع است که بسیاری از مردم به سادگی آن‌ها را بدیهی تلقی می‌کنند؛ حتی آن‌ها را نادیده می‌گیرند
[ترجمه گوگل]با این حال، برای همه ویژگی های ظریف تر، کبوتر عزادار بسیار رایج است که بسیاری از مردم آنها را به عهده دارند؛ حتی آنها را نادیده بگیرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. One mourning dove coos up the power line.
[ترجمه ترگمان]یک کبوتر سیاه، خط قدرت را قطع می‌کند
[ترجمه گوگل]یکی از اجساد غم انگیز خط قدرت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Elsewhere, the ...

معنی کلمه mourning dove به انگلیسی

mourning dove
• wild north american dove with a plaintive mournful call

mourning dove را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی mourning dove

کلمه : mourning dove
املای فارسی : مورنینگ دو
اشتباه تایپی : ئخعقدهدل یخرث
عکس mourning dove : در گوگل

آیا معنی mourning dove مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )