برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1473 100 1

motile

/ˈmotəl/ /ˈmotəl/

معنی: جنبنده، قادر بجنبش، قادر بحرکت
معانی دیگر: (زیست شناسی) جنبنده، خود جنبا

واژه motile در جمله های نمونه

1. Many protoctistans are motile, using pseudopodia, cilia or flagella.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از protoctistans motile، using یا flagella motile هستند
[ترجمه گوگل]بسیاری از پروتکتستیست ها با استفاده از pseudopodia، cilia یا flagella حرکت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Sunbonnet of motile duck tongue: If you wear sunbonnet of simple tongue of red white duck again that is too moss-grown!
[ترجمه ترگمان]اگر با زبان ساده یک اردک سفید را به سر داری، باز هم خزه پوش است!
[ترجمه گوگل]Sunbonnet از زبان اردک حرکتی: اگر شما آفتابنگی زبان ساده ساده از اردک سفید قرمز می پوشند که بیش از حد جوانه رشد کرده است!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Zoospore An asexual motile spore produced by a zoosporangium.
[ترجمه ترگمان]یه نوع غیر جنسی غیر جنسی بوده که توسط یه \"zoosporangium\" ایجاد میشه
[ترجمه گوگل]Zoospore یک اسپور حرکتی غیرمعارف تولید شده توسط zoosporangium
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The picture shows the motile container inspection system manufactured by Nuctech Company Limited.
...

مترادف motile

جنبنده (صفت)
motive , wobbly , motile , vacillant , vibratile
قادر بجنبش (صفت)
motile
قادر بحرکت (صفت)
motile

معنی کلمه motile به انگلیسی

motile
• that which is capable of movement or motion (zoology, botany); person whose perception is dominated by movement rather than sight or sound (psychology)
• capable of motion or movement (zoology, botany); characterized by perception that is dominated by movement rather than sound or sight (psychology)

motile را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dr_mitra100
قادر به حرکت به طور مثال با تاژک
(از ویژگی اسپرم ها)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی motile
کلمه : motile
املای فارسی : متیل
اشتباه تایپی : ئخفهمث
عکس motile : در گوگل

آیا معنی motile مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران