برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

more fully

more fully را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
بیش از هرچیزی، به صورتی کاملتر، بیشتر از همه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر


آیا معنی more fully مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )