برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1403 100 1

monochrome

/ˈmɒnəkroʊm/ /ˈmɒnəkrəʊm/

(نقاشی یا عکس یا غیره که به یک رنگ و یا سایه های مختلف یک رنگ است) تک رنگه، تک فامه، یک رنگ

واژه monochrome در جمله های نمونه

1. We looked out over the grey, monochrome landscape.
[ترجمه ترگمان]به چشم‌انداز خاکستری و monochrome نگاه کردیم
[ترجمه گوگل]ما بیش از چشم انداز خاکستری و تک رنگ نگاه کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The park in winter is a depressing monochrome brown.
[ترجمه ترگمان]پارک در زمستان یک رنگ تک‌رنگ سیاه است
[ترجمه گوگل]پارک در زمستان یک قهوه ای مونوکروم افسرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's monochrome from now on, friend.
[ترجمه ترگمان]از این به بعد، از حالا به بعد
[ترجمه گوگل]از حالا به رنگ خالص است، دوست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A monochrome landscape, grey under a low grey sky, its horizons blurred by a grey haze.
[ترجمه ترگمان]یک چشم‌انداز monochrome، خاکستری زیر یک آسمان کوتاه خاکستری، که در افق با هاله‌ای از غبار خاکستری تار دیده می‌شد
[ترجمه گوگل]یک چشم انداز تک رنگ، خاکستری در زیر یک آسمان خاکستری کم، افق های آن به وسیله ی یک حس خاکستری تار می شود
[ترجمه شما] ...

معنی monochrome در دیکشنری تخصصی

[سینما] تک رنگ - تک فام - فیلم سیاه و سفید
[برق و الکترونیک] تک رنگ
[زمین شناسی] تک رنگ، تک فام در مورد صفحه های نمایشگر گوشی گوشی همراه که رنگ زمینه آنها آبی یا سبز و نوشته ها به رنگ سیاه هستند بکار می رود.
[ریاضیات] تکرنگ
[برق و الکترونیک] پهنای باند تک رنگ پهنای باند تصویر کانال تک رنگ با سیگنال تک رنگ در تلویزیون رنگی .
[برق و الکترونیک] کانال تک رنگ هر مسیری به منظور حمل سیگنال تک رنگ در سیستم تلویزیون رنگی ، این مسیر می تواند سیگنالهای دیگر ف مانند سیگنال رنگی را نیز حمل کند .
[برق و الکترونیک] تطبیق دهنده نمایش تک رنگ برد مداری برای مونیتورهای رنگی کامپیوترهای شخصی که یک سیگنال تصویر تک رنگ TTL را فقط برای نمایش متن تولید می کند . این مدار فقس سه درجه شدت دارد . روشن ، خاموش ، و تشدید شده . نویسه ها در یک ماتریس نقطه ای 7 ضربدر9 داخل یک سلول 9 ضربدر 14 تولید میشوند .
[کامپیوتر] آداپتور نمایش تک رنگ .
[سینما] فیلم خام تکرنگ
[کامپیوتر] نمایشگر تک رنگ ، مونیتور تک رنگ . - مانیتور تک رنگ ( مونوکروم ) صفحه ی کامپیوتری که فقط قادر به نمایش یک رنگ است . امروزه با آنکه مانیتورهای تک رنگ به تدریج از رده خارج می شوند . اما تصویر آنها نسبت به مانیتورهای رنگی واضح تر و روشن تر است . این نوع مانیتورها چشم را نیز خسته نمی کنند .
...

معنی کلمه monochrome به انگلیسی

monochrome
• drawing in different shades of one color, artwork made with different shades of one color
• of one color; of one wavelength
• a monochrome painting is painted using only one colour in various shades; a technical term.
• films, photographs, or televisions that are monochrome show black, white, and shades of grey, but no other colours; a technical term.
monochrome adaptor
• (computers) adapter for a monochrome monitor, computer display card that can only display one color (usually green or brown)
monochrome display adapter
• black and white display card, old standard for text-only display on a monitor, mda
monochrome screen
• computer screen which can only display one color (usually green or brown)

monochrome را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه فاطمه
کاشی تک رنگ
میثم علیزاده
● سیاه و سفید
● تصویری که از ترکیب سایه های( کم و زیاد شدن شدت رنگ) تنها یک رنگ ( مخصوصا خاکستری) تشکیل شده است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی monochrome
کلمه : monochrome
املای فارسی : منچرم
اشتباه تایپی : ئخدخزاقخئث
عکس monochrome : در گوگل

آیا معنی monochrome مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )