برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1717 100 1
شبکه مترجمین ایران

modulated


علوم هوایى : مدوله شده

واژه modulated در جمله های نمونه

1. modulated light detector
نوریاب مدوله شده

2. he modulated his voice
او صدای خود را کم کرد.

3. He carefully modulated his voice.
[ترجمه ترگمان]صدایش را با دقت زیر و رو کرد
[ترجمه گوگل]او با دقت صدای او را مدولار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Because light waves have a high frequency, modulated light can carry signals of wide bandwidth.
[ترجمه ترگمان]از آنجا که امواج نور فرکانس بالا دارند، نور مدوله شده می‌تواند سیگنال‌های پهنای باند عریض را حمل کند
[ترجمه گوگل]از آنجا که امواج نور دارای فرکانس بالا هستند، نور مدولاسیون می تواند سیگنال های پهنای باند وسیع را حمل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The pathway will clearly be modulated by other genes that regulate apoptosis.
[ترجمه ترگمان]این مسیر به وضوح توسط ژن‌های دیگر تنظیم می‌شود که آپوپتوز را تنظیم می‌کنند
[ترجمه گوگل]این مسیر به وضوح توسط دیگر ژن هایی که آپوپتوز را تنظیم می کنند، مدول می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه modulated به انگلیسی

modulated
• adjusted to be suitable; changed to suit; inflected; altered in volume, formed to a specific tone or pitch

modulated را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهره
تنظیم شدن
محمد تاجرپور
سوار کردن اطاعات
الهام قدوسی
تنظیم شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی modulated

کلمه : modulated
املای فارسی : مدولتد
اشتباه تایپی : ئخیعمشفثی
عکس modulated : در گوگل

آیا معنی modulated مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )