برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1641 100 1
شبکه مترجمین ایران

moderate

/ˈmɑːdərət/ /ˈmɒdəreɪt/

معنی: مناسب، محدود، ارام، متعادل، ملایم، میانه رو، معتدل، ملایم کردن، معتدل کردن، تعدیل کردن، اداره کردن
معانی دیگر: میانگیر، میان بود، نه سرد نه گرم (mild)، متوسط، میانه، میانگین، (مرغوبیت یا میزان یا قیمت و غیره) حد وسط، (امور سیاسی یا مذهبی و غیره) میانه رو، (جمع) اعتدالیون، ملایم کردن یا شدن، میانه رو کردن یا شدن، متوسط یا عادی کردن یا شدن

واژه moderate در جمله های نمونه

1. moderate clergy
روحانیون میانه رو

2. moderate prices
قیمت‌های متعادل

3. moderate republicans
جمهوری خواهان میانه رو

4. moderate skills
مهارت‌های متوسط

5. moderate weather
آب و هوای ملایم

6. moderate to high in price
دارای قیمت متوسط و بالا

7. a moderate eater
کسی که در حد اعتدال غذا می‌خورد.

8. a moderate wind
باد ملایم

9. the worker's moderate demands
خواسته‌های معقول کارگران

10. a family of moderate income
خانواده‌ای با درآمد متوسط

11. age has helped moderate his political views
سالخوردگی باعث تعدیل دیدگاه‌های سیاسی او شده است.

12. if they don't moderate their extremism, they will be overthrown
اگر افراط گرایی خود را تعدیل نکنند سرنگون خواهند شد.

13. to drive at a moderate rate
به سرعت متوسط رانندگی کردن

14. the fleet jogged along before a moderate win ...

مترادف moderate

مناسب (صفت)
appropriate , apt , fit , adequate , proper , suitable , acceptable , convenient , fitting , accommodative , relevant , correspondent , meet , acey-deucy , feat , moderate , adaptable , favorable , propitious , apposite , expedient , reasonable , applicable , applicatory , befitting , opportune , assorted , becoming , condign , idoneous , comformable , consentaneous
محدود (صفت)
definite , adjacent , adjoining , moderate , limited , finite , confined , narrow , bounded , defined , terminate , determinate , limitary , parochial , straightlaced , straitlaced
ارام (صفت)
calm , quiet , silent , imperturbable , moderate , gentle , still , stilly , appeasable , peaceful , placid , tranquil , whist , bland , placable , composed , self-composed , daft , sedate , serene , staid , taciturn , irenic , pacific , peaceable , self-possessed , unruffled , waveless
متعادل (صفت)
moderate , equal , even , equivalent , balanced
ملایم (صفت)
good-tempered , easy , calm , quiet , moderate , gentle , meek , soft , peaceful , downy , smooth , benign , mild , bland , clement , sedate , lenient , good-natured , temperate , peaceable
میانه رو (صفت)
moderate , frugal , sober , temperate
معتدل (صفت)
liberal , modest , moderate , medium , mild , well-proportioned , temperate , middle-of-the-road , pinkish , soft-spoken
ملایم کردن (فعل)
moderate , temper , gentle , sweeten , soften , dulcify
معتدل کردن (فعل)
moderate , attenuate
تعدیل کردن (فعل)
modify , adapt , adjust , moderate , dampen , modulate , regulate , collimate , coordinate
اداره کردن (فعل)
address , execute , operate , conduct , direct , man , moderate , manage , manipulate , administer , run , rule , wield , administrate , keep , steer , helm , chairman , preside , engineer , officiate , stage-manage

معنی عبارات مرتبط با moderate به فارسی

(نسیمی که تندی آن میان 13 تا 18 میل در ساعت است) نسیم ملایم
(بادی که تندی آن میان 32 تا 38 میل در ساعت است) توفان ملایم
دارای قیمت متوسط و بالا

معنی moderate در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] معتدل، ملایم، ارام، میانه رو، مناسب، محدود، اداره کردن، تعدیل کردن
[زمین شناسی] ساحل انرژی متعادل ساحلی با بستر عریض و کم شیب که توسط برآمدگیهایی از دسترس امواج قوی در امان مانده و بادهای ساحلی که از خشکی می آیند، در آن وزانند، همچنین ارتفاع امواج سطحی آن به بیش از 30 سانتی متر نمی رسد. مقایسه شود با: high energy coast, low energy coast
[آب و خاک] باران معمولی، باران ملایم

معنی کلمه moderate به انگلیسی

moderate
• reasonable person, one who is not extreme in his opinions or views, conservative, temperate person
• make temperate; reduce the intensity of, soften; appease, simplify; make less excessive; become temperate; become less severe; preside over a meeting or ceremony, mediate, act as moderator
• mild; intermediate; avoiding extremes, temperate; within reasonable limits; of medium strength
• moderate political opinions or policies are not extreme.
• a moderate is a person whose political opinions and activities are not extreme.
• a moderate amount is neither large nor small.
• if you moderate something, or if it moderates, it becomes less extreme or violent and more acceptable; a formal use.
moderate condition
• stable condition
moderate injury
• injury that is not very serious
moderate physical pressure
• use of a medium amount of physical threat when interrogating a suspect
moderate pressure
• pressure that is not extreme
moderate price
• reasonable price, sensible price, fair price, tariff which every person can afford, popular price
moderate sea
• sea with average waves, calm sea
moderate wind
• wind of medium strength, wind which is not strong and not light

moderate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
اجرای گفتگوی زنده از تلویزیون
مجی
میانه رو(سیاست)
Zaza
کاهش دادن, پایین آوردن
OtaKurd
در حد متوسط، نسبتاً
2006
متعادل , میانه رو
reasonable = moderate in cost
جعفر حمدی دورباش
درعلم آمار یعنی :میانه
بهادر اسلامی
Adjective
متوسط _ معتدل
They are looking for moderate economic growth.
اونا دنبال رشد اقتصادی متوسط یا رشد اقتصادی معتدل هستند.

توی کانال اینستاگرام من میتونید لغات و اصطلاحات بیشتری رو همراه با مثال ببینید...😉
Instagram.com/languageyar

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی moderate

کلمه : moderate
املای فارسی : مدرت
اشتباه تایپی : ئخیثقشفث
عکس moderate : در گوگل

آیا معنی moderate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )