برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1401 100 1

mobile phone

واژه mobile phone در جمله های نمونه

1. The mobile phone business was actually his bread and butter.
[ترجمه ترگمان]کسب‌وکار تلفن همراه در واقع نان و کره او بود
[ترجمه گوگل]کسب و کار تلفن همراه در واقع نان و کره بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Just then, his mobile phone rang.
[ترجمه ترگمان]در همان لحظه تلفن همراهش زنگ زد
[ترجمه گوگل]درست بعد، تلفن همراهش زنگ زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They invested heavily in 3G mobile phone networks.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها به شدت در شبکه‌های تلفن همراه ۳ G سرمایه‌گذاری کردند
[ترجمه گوگل]آنها به شدت در شبکه 3G تلفن همراه سرمایه گذاری کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A company car and a mobile phone are some of the perks that come with the job.
[ترجمه ترگمان]یک ماشین شرکت و یک تلفن همراه برخی از مزایایی هستند که با این شغل می‌آیند
[ترجمه گوگل]یک ماشین شرکت و تلفن همراه برخی از مزایای که با این کار می آیند
[ترجمه شما] ترجم ...

معنی mobile phone در دیکشنری تخصصی

mobile phone
[برق و الکترونیک] تلفن همراه
[برق و الکترونیک] تلفن سیار ، تلفن خودرو تلفنی که به طور موقت داخل وسیله نقلیه نصب می شود و از باتری وسیله نقلیه برای تغذیه استفاده می کند .

معنی کلمه mobile phone به انگلیسی

mobile phone
• cellular phone, cellular telephone, cordless portable telephone that transmits signals via microwave frequencies

mobile phone را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهرسا بابادی
تلفن همراه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی mobile phone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )