برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

mixed feeling

mixed feeling را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمان نیکوکار
احساس مثبت و منفی
M.hjz
If you have mixed feelings about something, you feel both pleased and not pleased about it at the same time: I had mixed feelings about leaving home. I was excited but at the same time, I knew I would miss my family.
احساسات متفاوت مثبت و منفی در مورد چیزی در یک زمان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی mixed feeling مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )