برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1462 100 1

misunderstand

/ˌmɪsəndərˈstænd/ /ˌmɪsˌʌndəˈstænd/

معنی: درست نفهمیدن، تد تعبیر کردن، سوء تفاهم کردن
معانی دیگر: غلط فهمیدن، عوضی درک کردن، سو تعبیر کردن، کژ برداشت کردن

واژه misunderstand در جمله های نمونه

1. Don't misunderstand me / what I'm trying to say.
[ترجمه Aysa] از حرف من اشتباه برداشت نکن /چیزی که سعی دارم بگم
|
[ترجمه ترگمان]از چیزی که می‌خوام بگم سو تفاهم نشه
[ترجمه گوگل]من اشتباه نکنم / آنچه که من می خواهم بگویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I think the couple misunderstand each other.
[ترجمه ترگمان]فکر می‌کنم این زوج اشتباه متوجه یکدیگر شده‌اند
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم که زن و شوهر یکدیگر را درک نمی کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Don't misunderstand what I'm trying to say.
[ترجمه ترگمان]از چیزی که می‌خوام بگم سو تفاهم نشه
[ترجمه گوگل]من نمی فهمم که چه می گویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Don't misunderstand me. She's a very nice person when you get to kno ...

مترادف misunderstand

درست نفهمیدن (فعل)
mistake , misapprehend , misunderstand , misconceive
تد تعبیر کردن (فعل)
misunderstand
سوء تفاهم کردن (فعل)
misunderstand

معنی کلمه misunderstand به انگلیسی

misunderstand
• understand incorrectly, interpret incorrectly, comprehend incorrectly
• if you misunderstand someone, you do not understand properly what they say or write.

misunderstand را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

N
بد برداشت کردن
Sama
گمراه

کسی که خوب نفهمیده
کوثر موسوی
غلط فهمیدن
نسرین رنجبر
اشتباه فهمیدن
به درستی درک نکردن
fail to interpret or understand (something) correctly.
مهدی کائینی
غلط‌فهمی؛ اشتباه‌فهمی
Nazi
سوءتفاهم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی misunderstand
کلمه : misunderstand
املای فارسی : میسوندرستند
اشتباه تایپی : ئهسعدیثقسفشدی
عکس misunderstand : در گوگل

آیا معنی misunderstand مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران