برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1362 100 1

mime

/ˈmaɪm/ /maɪm/

معنی: تقلید، مقلد، نمایش بدون گفتگو، تقلید در اوردن
معانی دیگر: (یونان و روم باستان) نمایش طنزآمیز، شادمایش روحوضی، (نمایشی که در آن به جای کلام از حرکات دست و صورت استفاده می شود) نمایش لال بازی، (ادا نمایش) ادامایش، هنر پیشه ی ادامایش، اداگر، وانما، نمایش خنده اور

واژه mime در جمله های نمونه

1. The children learn through role-play, dance and mime.
[ترجمه Mona ph] کودکان از طریق نقش بازی کردن، رقصیدن و تقلید کردن یاد می گیرند.
|
[ترجمه ترگمان]بچه‌ها از طریق بازی، رقص و mime یاد می‌گیرند
[ترجمه گوگل]کودکان از طریق نقش بازی، رقص و مامان یاد می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The first scene was performed in mime.
[ترجمه ترگمان]اولین صحنه در بازی تقلیدی بازی شد
[ترجمه گوگل]صحنه اول در MIME اجرا شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The performance consisted of dance, music and mime.
[ترجمه Mona ph] نمایش شامل رقص، موسیقی و نمایش خنده داری (پانتومیم)بود.|
[ترجمه ترگمان]نمایش شامل رقص، موسیقی و تقلید بود
[ترجمه گوگل] ...

مترادف mime

تقلید (اسم)
fake , simulation , farce , burlesque , imitation , emulation , mimicry , mime , mimesis
مقلد (اسم)
zany , mimic , clown , mime , emulator , imitator , merry-andrew
نمایش بدون گفتگو (اسم)
mime
تقلید در اوردن (فعل)
monkey , mock , mime , pantomime

معنی mime در دیکشنری تخصصی

[سینما] رقص و لال بازی - لال بازی
[کامپیوتر] علامت اختصاری Multi Internet Mail Extension . استانداردی که N.Borenstein و N.freed آن را برای درج علائمی غیر از متن ASCII در پیامهای پست الکترونیکی ساختند. پیامهای MIME را می توان با اعلان « محتوا- نوع» در عنوان پیام شناسایی کرد.با وجود آنکه قلمرو و انواع مجتوا نامحدود است ، اکثر نرم افزارهای پست الکترونیکی از حداقل استفاده ی جزئی از کدگذاری MIME حمایت می کنند. نگاه کنید به CGI.
[سینما] پانتومیم سینمایی

معنی کلمه mime به انگلیسی

mime
• standard which allows one to transfer any type of file by electronic mail on the internet (computers, internet)
• art of portraying a scene with bodily gestures only, silent acting, pantomime; actor who portrays scenes in pantomime; mimic
• mimic, imitate; express through pantomime, express through bodily movement
• mime is the use of movements and gestures to express something or tell a story without using speech.
• if you mime something, you describe or express it using mime rather than speech.
• if you mime, you pretend to be singing or playing an instrument, although the music is in fact coming from a record or cassette.

mime را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا روستایی
پانتومیم
علیرضا روستایی
پانتومیم
N_ye
تقلید کردن،
(بدون حرف زدن ادای چیزی را در آوردن، رساندن منظور با زبان اشاره و...)
امیر حسین
معنی از روی یک چیزی تقلید کردن می دهد.
امیر حسین ترکی
معنی تقلید کردن از یک چیز را می دهد.
آشین
نمایش بی کلام
Hossein
پانتومیم کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mime
کلمه : mime
املای فارسی : میم
اشتباه تایپی : ئهئث
عکس mime : در گوگل

آیا معنی mime مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )