برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

militarization

/ˈmɪlɪtəraɪˈzeɪʃən/ /ˈmɪlɪtəraɪˈzeɪʃən/

معنی: نظامی کردن

واژه militarization در جمله های نمونه

1. the plan for the militarization of youth organizations
طرح نظامی کردن سازمان‌های جوانان

2. Shed area public security security implementation militarization management.
[ترجمه ترگمان]؟ مدیریت امنیت و مدیریت امنیت عمومی منطقه
[ترجمه گوگل]امنیت منطقه امنیتی عمومی امنیت اجرای نظامی مدیریت مدیریت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Militarization of Japan, leading to autarchy, and war in China.
[ترجمه سورنا] نظامیگری در ژاپن به حکومت استبدای (حاکمیت مطلق) و جنگ در چین منجر شد
|
[ترجمه ترگمان]Militarization از ژاپن به to و جنگ در چین انجامید
[ترجمه گوگل]تسخیر ژاپن، منجر به سلطنت و جنگ در چین شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The economic backdrop to militarization is changing.
[ترجمه ترگمان]پیش‌زمینه اقتصادی to در حال تغییر است
[ترجمه گوگل]پس زمینه اقتصادی برای نظامی سازی تغییر می کند
[ترجمه شما ...

مترادف militarization

نظامی کردن (اسم)
militarization

militarization را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عیدیان
نظامی سازی
علی اصغر سلحشور
نظامی گری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی militarization

کلمه : militarization
املای فارسی : میلیتریزتین
اشتباه تایپی : ئهمهفشقهظشفهخد
عکس militarization : در گوگل

آیا معنی militarization مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )