برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1637 100 1
شبکه مترجمین ایران

milimeter band

معنی milimeter band در دیکشنری تخصصی

milimeter band
[برق و الکترونیک] باند میلیمتری باند بسامدی که از 40 hz ( طول موج 0/75 ) تا 300ghz ( طول موج 1 mm ) بنابر استاندارد IEEE 521-1976 گسترش می یابد . چون طول موجهای این باند را معمولاً بر حسب میلی متر ( MM ) به جای سانتی متر ( cm) اندازه می گریرند ، آن را چنین می نامند این باند متناظر با باند l ( 40/0 تا 60/0 گیگاهرتز ) و همچنین M 60/0 تا 100/0 گیگا هرتز ) در جدول مشخصه بسامدهای استاندارد نظامی آمریکا ( 1970 - jcs ) است .

milimeter band را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی milimeter band مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )