برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1459 100 1

metes and bounds

/miːtsəndˈbaʊndz/ /miːtsəndbaʊndz/

(حقوق) حدود و ثغور ملک (که در قباله ذکر شده)

معنی کلمه metes and bounds به انگلیسی

metes and bounds
• (law) precise boundaries of a piece of land as detailed in a deed

metes and bounds را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی metes and bounds
کلمه : metes and bounds
املای فارسی : متس اند بوندس
اشتباه تایپی : ئثفثس شدی ذخعدیس
عکس metes and bounds : در گوگل

آیا معنی metes and bounds مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران