برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1566 100 1
شبکه مترجمین ایران

meteor shower

/ˈmiːtiərˈʃaʊər/ /ˈmiːtɪəˈʃaʊə/

معنی: رگبار، تیر شهاب، سقوط پیاپی شهابهای ثاقب
معانی دیگر: (نجوم) رگبار شهابی، شخان باران، shower meteoric سقوط پیاپی شهابهای ثاقب

واژه meteor shower در جمله های نمونه

1. You might have thought that no meteor shower, no space dist had ever touched that brilliance.
[ترجمه ترگمان]ممکن بود فکر کنی که رگبار شهاب‌سنگ آسمانی هیچ وقت آن درخشندگی را لمس نکرده است
[ترجمه گوگل]شما ممکن است تصور کنید که هیچ دوش شهاب سنگ، هیچ فضایی تا به حال لمس آن درخشندگی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Bundle up for the annual Geminid meteor shower, peaking around midnight Dec.
[ترجمه ترگمان]تا نیمه‌شب خودتو خوب بپیچ و دور تا دور تا دور شو دکلان \"رو راست کن\"
[ترجمه گوگل]بسته شدن حمام شهاب سنگین سالانه Geminid را به صورت نیمه شب دسامبر شروع کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. No cometary meteor shower has ever produced a meteorite fall.
[ترجمه ترگمان]یه شهاب‌سنگ آسمانی هیچ وقت سقوط یه شهاب‌سنگ رو ایجاد نکرده
[ترجمه گوگل]هیچ سد شهاب سنگین تا به حال سقوط شهاب سنگ تولید نکرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Using VB made a meteor shower screensaver program, we can learn to learn!
[ترجمه ترگمان]استفاده از VB که یک ...

مترادف meteor shower

رگبار (اسم)
volley , cloudburst , shower , meteoric shower , meteor shower , spate
تیر شهاب (اسم)
meteoroid , shooting star , meteoric shower , meteor shower , falling star
سقوط پیاپی شهابهای ثاقب (اسم)
meteoric shower , meteor shower

معنی meteor shower در دیکشنری تخصصی

Meteor shower
[زمین شناسی] رگبار شهابی شخانه های فراوانی که با یک جهت و سرعت تقریباً یکسان حرکت می کنند. گمان می رود آنها بقایای ستاره های دنباله دار باشند.

معنی کلمه meteor shower به انگلیسی

leonid meteor shower
• (astronomy) yearly meteor shower that occurs during the month of november in or near the constellation leo (peaks dramatically every 33 years with the passing of the comet tempel-tuttle)

meteor shower را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی meteor shower

کلمه : Meteor shower
املای فارسی : متئور شعور
اشتباه تایپی : ئثفثخق ساخصثق
عکس Meteor shower : در گوگل

آیا معنی meteor shower مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )