برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

messed with

معنی کلمه messed with به انگلیسی

messed with
• got involved with, got into trouble with; tinkered with, fooled around with, fiddled with
messed with him
• dealt with him, became involved with him

messed with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عسل ولی پور
در افتادن با
محمد نصر
گند زدن به اخلاق. بهم ریخته کردن
All the rules and regulations with this business are really starting to mess with my head

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی messed with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )