برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1402 100 1

meredith

/ˈmerəˌdɪθ/ /ˈmerəˌdɪθ/

جورج مردیس (نویسنده ی انگلیسی)

واژه meredith در جمله های نمونه

1. Meredith D'Ambrosio has thousands of songs in her repertoire.
[ترجمه ترگمان]\"مردیث D\" هزاران آهنگ تو لیست خودش داره
[ترجمه گوگل]Meredith D'Ambrosio هزاران آهنگ در رپرتوار خود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Meredith was scared of him and shrank back.
[ترجمه ترگمان]مردیت از او می‌ترسید و خود را عقب می‌کشید
[ترجمه گوگل]مرید از او ترسید و برگشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The debate continued, but Meredith remained silent throughout.
[ترجمه ترگمان]بحث ادامه یافت، اما مردیت در تمام مدت ساکت بود
[ترجمه گوگل]بحث ادامه یافت، اما مروت در تمام مدت ساکت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Doctor Meredith is busy this morning, but she might be able to slot you in around one o'clock.
[ترجمه ترگمان]دکتر مردیت امروز صبح سرش شلوغه ولی ممکنه بتونه یه ساعت دیگه تو رو سوراخ کنه
[ترجمه گوگل]دکتر مریدیت امروز صبح مشغول است، اما شاید او بتواند در ساعت یک ساعت شما را ببلعد
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه meredith به انگلیسی

meredith
• family name; female first name; male first name; town in the state of new york (usa); town in new hampshire (usa)

meredith را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی meredith
کلمه : meredith
املای فارسی : مردیت
اشتباه تایپی : ئثقثیهفا
عکس meredith : در گوگل

آیا معنی meredith مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )