برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1398 100 1

mental health

واژه mental health در جمله های نمونه

1. Physical health is inextricably linked to mental health.
[ترجمه ترگمان]سلامت جسمی به طور جدایی ناپذیری به سلامت روانی مرتبط است
[ترجمه گوگل]سلامت جسمانی به طور جدی با سلامت روان ارتباط دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His physical and mental health had got worse.
[ترجمه ترگمان]سلامت جسمی و روحی او بدتر شده بود
[ترجمه گوگل]سلامت جسمی و روحی او بدتر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Physical health is not always easily separable from mental health.
[ترجمه ترگمان]سلامت جسمی همیشه به راحتی از سلامت روحی جدا نمی‌شود
[ترجمه گوگل]سلامت جسمانی همیشه به راحتی از سلامت روان جدا نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This chapter is concerned with the mental health of older people.
[ترجمه ترگمان]این بخش مربوط به سلامت روانی افراد مسن است
[ترجمه گوگل]این فصل مربوط به سلامت روان افراد مسن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی mental health در دیکشنری تخصصی

mental health
[بهداشت] بهداشت روانی

معنی کلمه mental health به انگلیسی

mental health
• well-being of the mind (as opposed to physical health)
mental health officer
• person in charge of mental health care in an institution (i.e. government, military, hospital, etc.)

mental health را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

omid gh
سلامت روانی
افسانه دهاتي
سلامت رواني
It is not healthy in terms of mental health
از نظر سلامت رواني سالم نيست
jahanaks.blog.ir
سلامت روانی
دکتر ارمین مساوات
سلامتی روح و روان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی mental health مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )