برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1651 100 1
شبکه مترجمین ایران

mens rea

واژه mens rea در جمله های نمونه

1. Sachs J said that mens rea was an essential part of this type of manslaughter.
[ترجمه ترگمان]ساچس گفت که مغز مردان بخش مهمی از این قتل غیرعمد بوده‌است
[ترجمه گوگل]ساش ج گفت که مردی ریا بخش مهمی از این نوع قتل عام است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The requirement of mens rea for unlawful act manslaughter may be easily satisfied.
[ترجمه ترگمان]نیاز به rea مردان برای قتل غیر قانونی ممکن است به راحتی قانع شود
[ترجمه گوگل]الزام واکنش مردان نسبت به قتل عام غیر قانونی ممکن است به راحتی راضی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Mens rea is not normally an issue in the case of pollution of watercourses when cause is to be established.
[ترجمه ترگمان]این معمولا یک مساله در مورد آلودگی of در زمانی که قرار است ایجاد شود وجود ندارد
[ترجمه گوگل]هنگامی که علت ایجاد می شود، در مورد آلودگی آب های زیرزمینی، مساله ی مردانه به طور معمول مسئله ای نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Mens rea to lure " the perpetrator can not be found to constitute a crime, the number of drugs found not to be necessary. "
...

معنی mens rea در دیکشنری تخصصی

mens rea
[حقوق] قصد نامشروع، قصد تخلف، قصد ارتکاب جرم، سوء نیت

معنی کلمه mens rea به انگلیسی

mens rea
• mental element of a crime, criminal thought

mens rea را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهشيد باقري
عنصر معنوي
کیومرث دادرس
عنصر معنوی
فاطمه حاجی بابایی
عنصر معنوی
مهر
عنصر معنوی یا روانی
آرش هادی مقدم
قصد محرمانه(رکن معنوی تحقق جرم)
سید محمد علوی نسب اشکذری
عنصر معنوی
سوء نیت
Hamed
در حقوق : عنصر معنوی
مهدی ایوتوند
عنصر معنوی
واژه ای در حقوق جزا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی mens rea مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )