برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1400 100 1

memory dump

/ˈmeməriˈdəmp/ /ˈmeməridʌmp/

روگرفت حافظه

معنی memory dump در دیکشنری تخصصی

memory dump
[کامپیوتر] رونوشت از حافظه ، روگرفت حافظه .

memory dump را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی memory dump
کلمه : memory dump
املای فارسی : مموری دامپ
اشتباه تایپی : ئثئخقغ یعئح
عکس memory dump : در گوگل

آیا معنی memory dump مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )