برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1434 100 1

meltwater

/ˈmelˌtwɑːtər/ /ˈmelˌtwɑːtə/

(آب حاصله از ذوب یخ یا برف) بخارآب، برفاب

واژه meltwater در جمله های نمونه

1. The meltwater puddled the flat sea ice.
[ترجمه ترگمان]The، یخ دریای هموار را زیر و رو می‌کنند
[ترجمه گوگل]ذوب آب یخ مرطوب دریا را تکان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Manycommunities depend entirely on glacial meltwater.
[ترجمه ترگمان]Manycommunities به طور کامل به meltwater یخچال طبیعی وابسته هستند
[ترجمه گوگل]بسیاری از جوامع به طور کامل به آب مایع آب یخ بستگی دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. These cling without roots and survive on atmospheric moisture, trickles of melt-water or trapped snow and rain.
[ترجمه ترگمان]این استخوان‌ها بدون ریشه باقی می‌مانند و در اثر رطوبت اتمسفر، آب مذاب یا برف و باران به دام می‌افتند
[ترجمه گوگل]این چسبیدن بدون ریشه و زنده ماندن در رطوبت جو، درخشان آب مایع یا برف و باران در دام افتاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Some are long-lived, fed by annual influxes of melt-water.
[ترجمه ترگمان]برخی از آن‌ها عمر طولانی دارند و از تاثیر سالانه آب مذاب سیر شده‌اند
[ترجمه گوگل] ...

معنی کلمه meltwater به انگلیسی

meltwater
• water resulting from melted snow or ice

meltwater را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
Noun-uncountable :
برفاب
آب به دست آمده از ذوب شدن برف و یخ (به خصوص ذوب شدن یخچال های طبیعی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی meltwater
کلمه : meltwater
املای فارسی : ملتوتر
اشتباه تایپی : ئثمفصشفثق
عکس meltwater : در گوگل

آیا معنی meltwater مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )