برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1429 100 1

melt down


چیز فلزی را برای استفاده ی مجدد آب کردن، فروگداختن

واژه melt down در جمله های نمونه

1. Some of the guns were melted down and used to help build a statue.
[ترجمه ترگمان]بعضی از توپ‌ها ذوب شدند و برای ساخت یک مجسمه به کار رفتند
[ترجمه گوگل]بعضی از اسلحه ها ذوب شده و برای کمک به ساخت یک مجسمه استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A lot of scrap metal can be melted down and used again.
[ترجمه ترگمان]خیلی از فلز را می توان ذوب کرد و دوباره استفاده کرد
[ترجمه گوگل]بسیاری از فلزات قراضه می توانند ذوب شوند و دوباره استفاده شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This workshop melts down the metal scrap.
[ترجمه ترگمان]این کارگاه تکه فلز رو ذوب می کنه
[ترجمه گوگل]در این کارگاه قراضه فلزی ذوب می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Many of the gold ornaments were melted down to be made into coins.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از تزیینات طلا را به سکه‌های طلا تبدیل کرده بودند
[ترجمه گوگل]بسیاری از زیور آلات طلا به منظور سکه ساخته شد
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه melt down به انگلیسی

melt down
• melt

melt down را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم
ذوب کردن فلز، آب کردن فلز
امانی
فرو ریختن، خسته شدن (در صورتی که برای رفتار استفاده شود)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی melt down
کلمه : melt down
املای فارسی : ملت دون
اشتباه تایپی : ئثمف یخصد
عکس melt down : در گوگل

آیا معنی melt down مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )